Onze aanpak

Maatschappelijk verantwoord bedrijf

Ideaology wil een positief verschil maken in de maatschappij. Enerzijds doen wij dit door onze klanten met menselijke aanpak te helpen met het maken van positieve impact. Anderzijds besteden we specifiek en actief aandacht aan circulariteit, duurzaamheid en maatschappij als thema’s. Hieronder lees je hoe Ideaology dit bewerkstelligt.  

1. Circulariteit en duurzaamheid 

Wij houden al vroeg in het ontwerpproces rekening met circulariteit en duurzaamheidsaspecten. Ook later in de ontwikkeling blijven wij waarde toevoegen op dat gebied.  

Bij Ideaology worden ontwerpers specifiek opgeleid en getraind in circulair ontwerp. Er is bovendien veel ervaring met innovatie op het gebied van duurzaamheid aanwezig. Daardoor zijn onze klanten verzekerend van kwalitatief circulair ontwerp en een professionele aanpak voor hun duurzame innovaties.  

onze aanpak aan de slag met circulariteit en duurzaamheid blog

2. Maatschappelijke vraagstukken en social design 

Onze ontwerpers hebben ook een achtergrond in Social Design. Social Design is een speciale ontwerpmethode ontwikkeld om sociale en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In het specifiek hebben wij expertise in huis op het gebied van onderwijs innovatie en ervaring met educatieve en inclusieve ervaringen en innovaties. Je kan op deze website diverse cases vinden met voorbeelden van zulke concepten.  

Product ontwerp & business innovatie ideaology vogel vliegt circulair denken en doen werkwijze innovatieve producten en ervaringen prototype techniek

3. Eigen innovatie: duurzame energie met restwarmte 

Op eigen initiatief ontwikkelen wij een innovatie waarbij restwarmte kan worden omgezet in duurzame energie. Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de toekomst van onze wereld en de levens van onze kinderen en kleinkinderen. Momenteel ontwikkelen wij toepassingen in de gebouwde omgeving en in textiel.  

onze aanpak eigen innovatie: duurzame energie met restwarmte

4. Ideaology als inclusieve werkgever 

Ideaology draagt ook als werkgever bij aan de maatschappij. We willen een veilige en diverse werkomgeving bieden voor ons team, onafhankelijk van leeftijd, huidskleur, geslacht of geaardheid. Ideaology beoordeelt sollicitanten en werknemers gebaseerd op prestaties en professionaliteit.   

Ideaology investeert ook in de toekomst. Daarom bieden wij studenten leuke, interessante stageplekken met goede begeleiding. Hiermee helpen wij studenten aan relevante werkervaring en dragen we bij aan het succesvol afronden van hun opleiding. Dit levert onze stagiairs een betere start en goede kansen op als starter op de arbeidsmarkt. Ideaology is een erkend stagebedrijf. 

5. Groene bedrijfsvoering 

Ons gehele team maakt gebruik van Ecosia als standaard zoekmachine, waarmee per zoekopdracht 1 boom wordt geplant. Hiermee hebben wij al meer dan 10.000 bomen geplant. Ideaology maakt gebruik van gedeelde faciliteiten; eigenaarschap is niet altijd de meest duurzame oplossing. Wij stimuleren het gebruik van de fiets en trein als duurzame reisalternatieven en scheiden ons afval voor recycling. 

noze aanpak groene bedrijfsvoering over ons positieve impact mens milieu en maatschappij

Onze partners

MVO Nederland partner Ideaology
Brainport Eindhoven partner Ideaology
Versnellingshuis Nederland Partner Ideaology
Green events partner Ideaology

Ervaringen