Onze aanpak

Maatschappelijk verantwoord bedrijf

Ideaology wil een positief verschil maken in de maatschappij. Enerzijds doen wij dit door onze klanten met menselijke aanpak te helpen met het maken van positieve impact. Anderzijds besteden we specifiek en actief aandacht aan circulariteit, duurzaamheid en maatschappij als thema’s. Hieronder lees je hoe Ideaology dit bewerkstelligt.  

1. Circulariteit en duurzaamheid 

Wij houden al vroeg in het ontwerpproces rekening met circulariteit en duurzaamheidsaspecten. Ook later in de ontwikkeling blijven wij waarde toevoegen op dat gebied.  

Bij Ideaology worden ontwerpers specifiek opgeleid en getraind in circulair ontwerp. Er is bovendien veel ervaring met innovatie op het gebied van duurzaamheid aanwezig. Daardoor zijn onze klanten verzekerend van kwalitatief circulair ontwerp en een professionele aanpak voor hun duurzame innovaties.  

Ingenieur gebruikt digitaal touchpad om de nieuwe informatie van groene energie te onderzoeken en in de ontwerpstudio te werken

2. Maatschappelijke vraagstukken en social design 

Onze ontwerpers hebben ook een achtergrond in Social Design. Social Design is een speciale ontwerpmethode ontwikkeld om sociale en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In het specifiek hebben wij expertise in huis op het gebied van onderwijs innovatie en ervaring met educatieve en inclusieve ervaringen en innovaties. Je kan op deze website diverse cases vinden met voorbeelden van zulke concepten.  

3. Eigen innovatie: duurzame energie met restwarmte 

Op eigen initiatief ontwikkelen wij een innovatie waarbij restwarmte kan worden omgezet in duurzame energie. Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de toekomst van onze wereld en de levens van onze kinderen en kleinkinderen. Momenteel ontwikkelen wij toepassingen in de gebouwde omgeving en in textiel.  

Interactief slim textiel aangesloten op krachtbron

4. Ideaology als inclusieve werkgever 

Ideaology draagt ook als werkgever bij aan de maatschappij. We willen een veilige en diverse werkomgeving bieden voor ons team, onafhankelijk van leeftijd, huidskleur, geslacht of geaardheid. Ideaology beoordeelt sollicitanten en werknemers gebaseerd op prestaties en professionaliteit.   

Ideaology investeert ook in de toekomst. Daarom bieden wij studenten leuke, interessante stageplekken met goede begeleiding. Hiermee helpen wij studenten aan relevante werkervaring en dragen we bij aan het succesvol afronden van hun opleiding. Dit levert onze stagiairs een betere start en goede kansen op als starter op de arbeidsmarkt. Ideaology is een erkend stagebedrijf. 

5. Groene bedrijfsvoering 

Ons gehele team maakt gebruik van Ecosia als standaard zoekmachine, waarmee per zoekopdracht 1 boom wordt geplant. Hiermee hebben wij al meer dan 10.000 bomen geplant. Ideaology maakt gebruik van gedeelde faciliteiten; eigenaarschap is niet altijd de meest duurzame oplossing. Wij stimuleren het gebruik van de fiets en trein als duurzame reisalternatieven en scheiden ons afval voor recycling. 

Overdekt kantorenpark van hergebruikte zeecontainers.

Ervaringen

Hoe kunnen we je bereiken?

Laat je gegevens achter, dan nodigen wij je uit voor een kop koffie of thee en praten we verder.

Contactgegevens

Tarasconweg 2

5627 GB Eindhoven

info@ideaology.nl

040-2094132

© 2021 Ideaology  |  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring